ความจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้ ใช้กับเว็บไซต์ www.blogger-webservice.asia และโดเมนย่อยของ blogger-webservice.com

ทั่วไป
Blogger Webservice เป็นจุดเชื่อมต่อในการเผยแพร่บทความเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำการตลาดออนไลน์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และด้วยเหตุนี้ Blogger Webservice จึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความถูกต้องตามกฎหมายของโฆษณา หรือคำอธิบายเกี่ยวกับสิรค้าและบริการได้

เกี่ยวกับเนื้อหา
Blogger Webservice ไม่มีการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อบริการและนโยบายของผู้ลงโฆษณาหรือผู้ใช้ Blogger Webservice ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดผู้ลงโฆษณาและผู้ใช้ออกจากระบบในทุกกรณี ถ้าเป็นการขัดต่อกฎหมาย ความสงบสุข ศีลธรรมและ / หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การตัดออกนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของ Blogger Webservice ในการดำเนินการทางกฎหมายและ / หรือลบบทความเคลื่อนย้ายหรือแก้ไข

เนื้อหาการโฆษณาโดย Blogger Webservice ได้ถูกคัดเลือกด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม Blogger Webservice ไม่รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนหรือการละเว้นที่เกิดขึ้น และ Blogger Webservice ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อมและ / หรือโดยตรงต่อผู้ลงโฆษณาหรือผู้ใช้ในการโฆษณาเว็บไซต์

การละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน Blogger Webservice อาจส่งผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
-นำรายการออกโดยไม่มีการคืนเงินจากอัตราโฆษณา
-ระงับบัญชีผู้ใช้งาน
-จำกัดการใช้งานบางอย่าง

ตัวอย่างการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน และ/หรือนโยบาย
-โฆษณาอยู่ในส่วนที่ไม่ถูกต้อง
-โฆษณาซ้ำ
-สแปมคำหลัก (ทำซ้ำหรืออ่านซ้ำคำเดียวกัน)
-โฆษณาที่ไม่ได้เขียนในภาษาของคุณ
-การติดตั้งสคริปต์หรือภาพ
-มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องลามก การพนัน ยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
-โฆษณาที่เสนอสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือวัตถุและบริการที่น่าสงสัย
-โฆษณาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
-ผู้ใช้ที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น
-ผู้ใช้ที่ถูกบ่งชี้ว่า ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งาน และ/หรือนโยบายของเรา

จำนวนเว็บไซต์ที่เข้าร่วม
จำนวนของเว็บไซต์ที่เข้าร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลง Blogger Webservice ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขโดเมนที่ถูกต้องออกจากระบบ

เหตุสุดวิสัยและการทำงานผิดปกติ
ในการบำรุงรักษาด้านเทคนิคในเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือเหตุผลอื่นใด ที่ทำให้จุดเชื่อมต่อกับบล็อกบทความไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่มีการคืนเงินให้กับเจ้าของหรือผู้ใช้

 

EnglishGermanFrenchDutchUSAThailandBelgium